产品资讯
产品资讯 产品资讯 DS-120-50 大正方形木盒 120X120X50 DIY折款 大正方形木盒 DS-120-50 120X120X50 (DIY)

DIY折款 大正方形木盒 DS-120-50 120X120X50 (DIY)


1a62382d6cc8c137f7916689d323374c.jpg
规格:120X120X50 mm
(产品编号:DS-120-50)
(DIY)

404786792b61edd968fbf6e18a5a7b1e.jpg
正方形木盒+OPS盖子
(产品编号:DS-120-50)
(DIY)

ff62ffc7f9262d0e474284c7eb3c69e9.jpg
展开图
要自己DIY喔!(双面胶工厂加工完成,撕开即可)
(产品编号:DS-120-50)
(DIY)

4b5abee0bb6f4f0571b044fe07081520.jpg
烘培小蛋糕参考图片(一)
(产品编号:DS-120-50)
(DIY)

01b5d47c2e8645ca224af74577c43612.jpg
糖果包装参考图片(二)
(产品编号:DS-120-50)
(DIY)

c9304ab2b26954b2ed53513432374fa5.jpg
参考图片(三)
(产品编号:DS-120-50)
(DIY)

220bdc34936e86cafe84493c664206e6.jpg
参考图片^^

DS-120-50 大正方形木盒 120X120X50 977160